Gjør refusjon av utlegg enkelt for både ansatte og medlemmer. Passer alle bedrifter og ideelle organisasjoner.


Digitaliser kvitteringer
– Ingen flere excel-ark med kvitteringer

Motta faktura rett i regnskapssystemet
– Sendes direkte til fakturamottaket i regnskapet

Betal utlegg som en vanlig faktura
– Ingen manuelle prosesser

Utbetal løpende
– Mindre venting og oppfølging

Iutlegg

Utlegg for organisasjoner - gjort enkelt.